Integritetspolicy Vicky Nöjesproduktion

Här kan du läsa hur vi behandlar personuppgifter utifrån dataskyddslagens regleringar.

Integritetspolicy Vicky Nöjesproduktion

Ladda ner som PDF: VNP Integritetspolicy 18 maj 2018

Personuppgiftshantering och cookies

Information om Vicky Nöjesproduktions behandling av personuppgifter

Vicky Nöjesproduktion värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Vicky Nöjesproduktion, nedan nämnt VN.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du gett ditt samtycke till VN kommer du att lämna viss information om dig till oss, tex e-postadress så att vi kan kontakta dig med vårt nyhetsbrev som skickas från Vicky Nöjesproduktion i samarbete med Oscarsteatern. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras under pågående produktion. Personuppgifterna sparas bara i ändamål att kontakta dig om tjänster du ansökt till blir aktuella hos oss. Vi kan också komma att hantera personuppgifter om dig som du lämnat till oss av annan anledning, tex klagomål, tävlingar eller förfrågningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du besöker någon av VN webbplatser (våra produktionssidor, Oscarsteaterns eller China Teaterns hemsidor) eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter i form av IP-adress. Vi behandlar även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på VNs webbplatser.

Information om Cookies

VN använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

VN kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

När du köper biljetter till någon av Vicky Nöjesproduktions föreställningar (via Showtic eller annan biljettförmedling) gäller villkoren de satt upp för hantering av personuppgifter. Personuppgifter till dig har vi då rättslig grund till att spara för att kunna kommunicera med dig som nuvarande kund, i form av nyhetsbrev, marknadsföring samt kundundersökningar. Läs mer om Showtics integritetspolicy HÄR.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.
För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster.
För att kunna anpassa VNs webbplatser efter ditt beteende och preferenser.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

För att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen. För att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig och om detta inte är möjligt kunna kontakta dig för att informera om detta, tex vid inställt evenemang.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter enbart till Företag med vilka vi etablerat ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som MG vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i VNs IT-system. Uppgifter rörande dina köp sparas i max 36 månader.

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

All kommunikation och samtliga åtgärder som VN vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. VN förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta VN personuppgiftsombud via personuppgifter@nojeskontoret.se

”Personuppgiftsombudet, Vicky Nöjesproduktion, Gamla Brogatan 44, 111 20 Stockholm”

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av VN den 2018-04-25.

Gå med i vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och få exklusiva inbjudningar till förhandsvisningar, premiärer och mycket mer.

Klicka här & gå med Stäng
Vilka nyhetsbrev vill du ha?
Stäng
Tack för
din intresse