Kurt Olsson med Damorkestern och Arne

en sommarturné